മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇതാ…

എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും മരണശേഷം നമ്മുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്നത് അതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പലരും പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ മരണശേഷം എങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യം ഇതാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഉമ്മ എങ്ങോട്ട് ഇനി അതുമറിയാം മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷയാണ്.

   

ഇതുവരെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ വിശ്വാസം എല്ലാം ഒരു പഴങ്കഥ ആവുകയാണ് കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സർവ്വകലാശാലയിലെസർവ്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷണസംഘം മരണശേഷം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയം നിലച്ചതിനുശേഷം മൂന്നു മിനിറ്റോളം മറ്റു പ്രധാന കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് സർവ്വകലാശാലയുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം.

ഹൃദയക്കാരും സംഭവിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് കരുതി പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്ന 20060 പേരിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം. ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് സംഘം പഠനവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഹൃദയംനിരച്ചെങ്കിലും ഏതാണ് സമയം കൂടി തലച്ചോർ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരെ.

അമ്പലത്തിൽ അതിലുള്ള നാപ്പോ ശതമാനത്തിൽ ഏറെ പേരും ഈ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിൽ നടന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു മിക്കവർക്കും ഡോക്ടറുടെ നേഴ്സിങ്സംഭാഷണവും അതുപോലെതന്നെ അവരുടെ പരിചരണവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ജീവൻ ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയം തോന്നി എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക….