മുറ്റം അടിക്കുന്നതിന് നല്ല രീതിയിൽ കരട് പോകാനും ഇനി ചൂല് വേണ്ട കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..👌

വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും പരിസരങ്ങളിലും മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽനിറച്ച ഇലകൾ വീണ് വൃത്തികേടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൃത്തികേട് ആകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചൂൽ ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചൂൽ ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ.

   

ചിലപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പോകണമെന്നില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരത്തെ കറുകപ്പളും ഇലകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ മാർഗം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

നെറ്റിൽ മുറ്റം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടൈലറിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന പുല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ കരടും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും.ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി കരടും പുല്ലും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം.ഈ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നകളയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു മാർഗ്ഗം തയ്യാറാകാം.

ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആടുകളാണ്. ഒരുപാട് ചെറുതും ഒരുപാടു വലുതുമായ ആളുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ആണികൾ എടുക്കുക കുറച്ച് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിഞ്ചു വലുപ്പമുള്ള ആണികളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു വെള്ളത്തിലുള്ള മരത്തിന്റെ പീസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.