ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ദേവിമാരോട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് സാധിച്ചു തരും…👌

മകര മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയാർന്ന ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നാളെ മകരഭരണിയാണ് ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉള്ള ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും വിശേഷമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മഹോത്സവം നടക്കുന്ന ആ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നാളെ വേറെയുമുണ്ട് പ്രത്യേകത നാളെ 38 വെള്ളിയാഴ്ചയും നവമിതിയും മകരഭരണിയുംഭരണിയും ഒന്നിച്ചുവരുന്ന ഭദ്രകാളി പ്രീതിക്കും ദുർഗാ പ്രീതിക്കും ലക്ഷ്മി പ്രീതിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമകരമായിട്ടുള്ള ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷപെടാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മകരഭരണിയെ പറ്റിയാണ്.

എങ്ങനെയാണ് മകരഭരണിക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദേവിയെ നമ്മൾ മൂന്നു ഭാവത്തിലാണ് ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭദ്രകാളി ഭാവത്തിലാണ് ഭദ്രകാളി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്ന ഭദ്രകാളി അമ്മ.

നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച സകല മരങ്ങളും നൽകി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദുർഗാദേവി ദിവസം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാളെ 30 വെള്ളി ആയത് കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് നാളത്തെ മകരഭരണി വന്നുഭവിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.