അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കീറിയ തുണികൾ തുന്നേണ്ട കളയും വേണ്ട ഇത് കിടിലൻ വഴി..😱

പലപ്പോഴും തുണികൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വസ്തുക്കളും കൊളുത്തി വലിക്കുമ്പോഴും തുണികൾ കയറുന്നതിനെ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ നാശം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുത്തിക്കയറിയ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും.

   

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കുത്തികേറിയ ഡ്രസ്സും അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നാശമായ ഡ്രസ്സും നമുക്ക് പഴയ രീതിയിൽ ആക്കി എടുക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുണികൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സാധാരണ പതിവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിലെ വളരെയധികം എളുപ്പമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുക അയൺ ചെയ്യുന്നതിന് തുണിയുടെ നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അയൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണും.

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് അയൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം കീറിയ തുണിയുടെ അതേക്കാൾ ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ അതുപോലെ സെയിം തുണി എടുത്തതിനു ശേഷം അതിനു മുമ്പിൽ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ വച്ച് അയൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കീറിയ ഭാഗത്ത് ആ തുണി ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കീറിയ തുണികൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…