ഇത്തരം മെഡിസിനുകൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക വൃക്ക തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകും..😱

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജനമാണ് വൃക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്കകൾ നമ്മുടെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. പയർ വിത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലാണ് നമ്മുടെ കാണപ്പെടുന്നത്. വൃക്കകളെയും നിന്നെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത് കിഡ്നിയെ വാദിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.

   

പലർക്കുംഇന്ന് വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും പ്രമേഹവും അതുപോലെ തന്നെ ബിപിയും വളരെയധികം ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേഹവും ഉണ്ടാകുന്നത് കിഡ്നിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിപിഎൽ നിന്ന് കിട്ടി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർടെൻസീവ് നസ്രുപതിഎന്നാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി പലർക്കും അത്രതന്നെ അറിവുള്ളതല്ല.കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രമേഹവും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്തമാക്കുന്നത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

മരുന്ന് കഴിക്കാതെ സ്ഥിരമായി ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേഹവും ബിപിയും കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാർ ആണിത്.കുറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് കൂടിക്കൂടി വന്നാണ് കിഡ്നിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവസാനം ഫീലിയറിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.എന്നാൽ ചില മരുന്നുകൾ നീ കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സംഹാരികൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് കിഡ്നി ഫെയിലിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു തന്നെയാണ്.

കരച്ചിൽ മോൾ പോലെയുള്ള മെഡിസിനുകളും ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്നെയിരിക്കും എന്നത്. നിസ്സാര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്ന് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കിഡ്നി ഫെയിലിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.