പല്ലി ശല്യം വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ…😱

ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെയധികമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കും പല്ലുകൾ എന്നത്. പല്ലുകൾ അമിതമാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പല്ലുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടും മൂന്നെണ്ണം കാണുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കൂട്ടത്തോടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം വെറുപ്പുള്ളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും.

   

ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് പല്ലികൾ വീട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വീട്ടിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രാണികൾ വരുന്നതിനും ജീവികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും പോലെയുള്ള വീട്ടിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെ തന്നെ ജനലുകളും വാതിലുകളും ഏറെനേരം തുറന്നുവിടുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പല്ലികൾ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും പല്ലികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുരുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ചില പ്രകൃത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൊതുകിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വിപണിയിൽ ഒത്തിരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ പള്ളികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും.

പല്ലുകളെ വീട്ടിൽ നിന്നും തുരത്തി ഓടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണിയിൽ ഒട്ടും ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ പല്ലുകളെ നമുക്ക് തുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യം വിനാഗിരിയും നാരങ്ങയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പല്ലുകളുടെ ചർമ്മത്തിന് പൊള്ളലേറ്റത് പോലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു നിശ്ചിതമാണ് വിനാഗിരിയും നാരങ്ങയും. ലൈനി പല്ലുകളുടെ ചർമ്മത്തെയും കണ്ണുകളെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും എന്നാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.