ഡ്രൈ സ്കിന്നിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും.

ആളുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വരണ്ട ചർമം എന്നത്. ഇന്ന് കോമൺ ആയ ഒത്തിരി അളവില് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മുകളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മുകളിൽ ഒരു ലയർ ഉണ്ട്. അലേറിൽ ഒരുപാട് കോശങ്ങളും പ്രോട്ടീനുകളും മറ്റും മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എണ്ണമയം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

   

മുകളിലെ ലയറിന്റെ യിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഡ്രൈവിംഗ്സ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കിണ്ടിലായാലും തലയോട്ടി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സെബംഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് എണ്ണമയം നൽകുന്നത്. ഗ്ലാൻഡിനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിന്നര ഡ്രൈനെസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം.

കൂടുതലാണ്. അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മാർദ്ധവ ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ക്ലൈമറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. ചർമ്മവും ഫേസ് എല്ലാം ഡ്രൈ ആകുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്.

കുറയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അളവ് പറയുന്നതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഹോർമോൺ ഇൻ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും തൈറോയ്ഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഡ്രൈ ആകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ടും നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.