ചിത്തിരപാലയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ..

പ്രകൃതിയെന്നത് നല്ലൊരു വൈദ്യനാണ് ഇന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ ഒത്തിരി ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അതായത് നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം നൽകുന്ന ഉത്തര സസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികവും.

   

സാധ്യതയുമായ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ഒത്തിരി ഔഷധമൂല്യമുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ഔഷധങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചെടിയാണ് ചിത്തിരപാല എന്നത് ചിത്രപല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളരെയധികം ആയി തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ചിത്തിരപാല നിലപാലാ കുഴിനഖപ്പാല പാലുറപ്പ് .

പച്ച ആട്ടുവട്ടപാലം മുറികൂട്ടി പാലം നിലപാലാ പാൽപ്പാല ആത്മ ചെടി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിലാണ് ഈ സസ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സസ്യം കൂടുതലായി എന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് ദീർഘവൃത്ത ആകൃതിയിലോ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭാഗം മുറിച്ചു നോക്കിയാലും വെളുത്ത പാൽ പോലെയുള്ളതാണ് ജീസസ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ള കലർന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വളരെയധികം ഔഷധഗുണങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്.

ഇതിന്റെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ കഫ പിത്തരോഗങ്ങൾ രക്തദോഷം ആസ്മ ചൊറിച്ചിങ്ങ് വ്രണം പ്രമേഹരോഗം പനി ജുമാ മൂത്രതടസ്സം വെള്ളപോക്ക് ജർമ്മരോഗങ്ങൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ കൃമി ശല്യം എന്നിവയെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൂടാതെയും മുലപ്പാൽ ശുക്ലം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.