ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ കഴിക്കാതെ ബിപി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം

വളരെയധികം കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നത്. അവിടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് അയാളുടെ പ്രായം ജീവിതശൈലി സെക്സ് എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ്. ഒരാളുടെ ബിപി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഹൈബി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു നിമിഷമായ മരുന്ന് കൊടുക്കാറില്ല സ്ഥിരമായി ബിപി മനസ്സിലാക്കി .

   

അയാളുടെ പ്രായപരിധി അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിഎന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ്.കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദവും ആൻസയുംഅമിതമായി ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും കഴിക്കുന്നതും സോഡിയം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുംഅതുപോലെ സ്ഥിരമായി കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ ടെൻഷൻ എന്നത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ.

നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ധാരാളം രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്.നമുക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ആകുമ്പോൾ ഇത് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കൂടുകയും ഇതുവഴികൾ പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ധാരാളംപൊട്ടുന്നത് അത് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുമൂലം അറ്റാക്കോസ് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയെന്നത് മനസ്സിലാക്കാം.

എന്ന് ചോദിച്ചാൽ105/90 ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉയർന്ന ബിപി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും കൂടി കണക്കിലാക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും സെക്രട്ടറിയും. പ്രൈമറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും കണ്ടുവരുന്നത്. ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും അമിതവണ്ണത്തിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് കൂടുതലാളുകളിൽ കാണുന്നതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *