മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പാണോ ഉടനടി പരിഹാരംഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഏതു പ്രായക്കാരെയും പിടികൂടാവുന്ന രോഗമാണ് മൂത്രത്തിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് കൃത്യമായി മൂത്രമൊഴിക്കാത്തതും ശരിയായ ശുചിത്വം പാലിക്കാത്തമാണ് സ്ത്രീകളിൽ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ചൂടുകാലങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന രോഗമാണ് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇത് കണ്ടുവരുന്നു നേരത്തെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്ധ്യതയ്ക്ക് തന്നെ കാരണമാകും.

   

വേനൽ കാലം തുടങ്ങിയാൽ ഹോം വിയർപ്പും മൂത്രത്തിൽ അനുപാതയും തുടങ്ങുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതും പച്ചക്കറി എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതും ഇതിനെ കാരണമാകുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒഴിക്കാതെ തടുത്തു നിർത്തുന്നത് ഒരു ശീലമായിരിക്കുക അമിതമായി വേർപ്പും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കുക മൂത്രാവശ്യത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലോ.

അന്യ വസ്തുക്കൾ തങ്ങിനിൽക്കുക വിട്ടുമാറാത്ത മറ്റൊരു രോഗങ്ങൾ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ ചില പ്രധാന ജീവനങ്ങളുടെ കുറവ് ബിരുദാഹാരങ്ങൾ പുകവലി ശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ കവിഞ്ഞ് ആയാസകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വീര്യം കൂടിയ മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങൾ കക്കയിറച്ചി ചെമ്മീൻ മുതലായ വാദികമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ വിവിധതരമോദ്രാശയ രോഗങ്ങൾ അഥവാ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ.

ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂത്രം പോകുമ്പോൾ അമിതമായി വേദനയും പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശേഷമോ അനുഭവപ്പെടുന്ന പുകച്ചിലും വേദനയും അടിവയറ്റിൽ വേദന അടിക്കടി മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം മൂത്രത്തിൽ കാണുക എന്നിങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഉണ്ടാകാം. ഇത് ശരിയായ സമയത്ത് ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ വൃക്കകളെ കൂടുതലുമായി ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് മൂത്രത്തിലാണ് ബാധ്യത ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *