ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാൻ കിടിലം വഴി..

ഇത് വളരെ തിരമാലകളിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യം പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണമാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായിത്തീരുന്നു.എന്താണ് ബിപി ബിപി വർദ്ധിക്കുന്നതും മൂലമുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് .

   

എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബിപി എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു നിലനിർത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം.പ്രധാനമായും ബിപി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്.പലപ്പോഴും പല രോഗികളും ചോദിക്കുന്നത് ബിപി എത്രയാണെന്ന് രണ്ടുതരത്തിലാണ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഡയാസ് ടോളിക്ക്.

പ്രഷർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോർമൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 120 മുതൽ 80 എന്ന റേഞ്ച് ആണ്. ബിപി കുറയുന്നതും കൂടുന്നതിനും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെയായിരിക്കുംനമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണരീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ.

കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോലീസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഇത് ബിപി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർ മിക്കവരും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അരിഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് അവിടെയില്ലാത്ത റിഫൈൻഡ് ചെയ്ത അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *