തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥി തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ..

ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോയ്ഡുകളുടെ ഏറ്റക്കുറിച്ചുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നത്.ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലുള്ളഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുന്നതുമൂലം രണ്ട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഒന്ന് ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡ്.ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   

തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമതായി ഹൈപ്പോതൈറോസ് എന്നതുകൊണ്ട് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൽ കുറവ് എന്നത് ഇത് ഹൈപ്പോതൈറോ വളരെയധികം കാരണമായിത്തീരുന്ന ഒന്നാണ്.ഇത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരത്തിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടി എസ് എന്ന ഹോർമോൺ രക്തത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല .

എങ്കിൽ തൈറോയ്ഡി ഗ്രന്ഥിക്ക് അതിന്റെ ഹോർമോൺ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ. സെക്രട്ടറി ഹൈപ്പോതൈറോഡിസംഇതിനു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ഹൈപ്പോതൈറോയിസത്തിൽ 90% ഹാഷിം ഓട്ടോ തൈറോയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയും. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ കുറവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതായത് എപ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മലബന്ധം ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ കളിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ആർത്തവ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ അമിതമായി മുടികൊഴിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുന്ന ഉസ്താദ് എത്ര തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചാലും അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിൽ തൈറോഡ് ഹോർമോൺ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *