ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക..

പലരുടെയും കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ കഥ കാണപ്പെടുക നീര് കാണപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ നടക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം ഒരുപക്ഷേ നോർമലായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് മൂലമായിരിക്കാം. നീ എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിന് ഇരുഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഇതിനെ ഏകദേശം ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത് 150 ഗ്രാം മാത്രമാണ്.

   

കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തം അതിൽനിന്ന് വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്.മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ശേഖരിക്കുന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി എച്ച് അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വൈറ്റമിനുകളുടെ ആകീരണം നടക്കുന്നതിനും കിഡ്നി വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. വായിൽ മെക്കാനിക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഒരു അമോണിയയുടെ സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റി എന്നിവ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള അളവിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള രുചികളും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലുകളിൽ നീർക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതും ആയിരിക്കും. തന്നെ നമ്മൾ തുടരുന്ന ഭാഗത്ത്വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. മൂത്രത്തിൽ പത കാണുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *