നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ വന്നു കയറുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വന്നു കയറാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പലതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും പറമ്പിലും എല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും തന്നെ വരുകയും കൂടു കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്.

   

സമൂഹത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പക്ഷികളെ കുറിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ടുമുതലേ കേൾക്കാറുണ്ട്. ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയാൽ എന്താണ് ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. നായ പെട്ടിടം മുടിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾ പ്രസവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ വളരെയധികം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് വന്നു കയറി പ്രസവിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പെറ്റിടം മുടിയും എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിനെയാണ് നാശം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നായ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ അതിനെ വളരെയധികം ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ലക്ഷണശാസ്ത്രപ്രകാരം പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി മുഴുവനായി കാണുകയും വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി താഴെ ലിങ്കിൽ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *