കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കുക..

സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും നേത്രരോഗങ്ങൾ എന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കാഴ്ചക്കുറവ്. കാഴ്ചക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും കാഴ്ച ശക്തി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൃത്യമായ സമയത്ത് കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകള്‍ നടത്തുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും.

   

സാധാരണയായി യുപിഎ മെട്രോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്കണ്ണിന്റെ പവർനല്ല രീതിയിൽ നൽകേണ്ടതാണ് അതായത് ഡോക്ടർ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ അകലെയുള്ള വാക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ള തകരാറിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മിററുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് .

എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിലും മറ്റും കൂടുതലും നോക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണാടികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ ക്ലാസിൽ ഒരു നീല പ്രകാശം ഉള്ള പോലത്തെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഇന്റർ സിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നീലത്താറുകളിലുള്ള ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കൃത്യസമയത്ത് രക്തപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളുടെയുംഉണങ്ങുന്നതിനെ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *