കൊളസ്ട്രോൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആഹാരം നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായും മനസ്സിലാക്കാം . നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത്.

   

നമ്മുടെ ചില ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപാദനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിനുകളുടെയും ശരീരത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനും എല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം അപേക്ഷകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ ആഹാരത്തിൽ കൂടിയാണ് ചരടിൽ വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും നോർമലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴാണ് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നമായി.

തീരുന്നത്.രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഇത് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അവിടെ ബ്ലോക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിയായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പാരമ്പര്യമായാൽ പോലും നമുക്ക് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിന് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.പ്രധാനമായും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കാര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന.

അതായത് പ്രധാനമായും ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.ബ്രൈറ്റ്ലിസ്ററൈഡ് ഉള്ളവർ അന്നജം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ചോറ് ചപ്പാത്തി മറ്റേ ബ്രഡ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെയുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ കുറവ് ഇത് മൂലം ഡ്രൈവ് ലിസറൈഡ് കൂടുന്നതിനും കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *