ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്..

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ടുകളെയും പ്രധാനമായും നീക്കി കളയുന്ന സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ആന്തരിക അവയവമാണ് കിഡ്നി എന്നത്. കിഡ്നി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അധികമുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ വളരെയധികം ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ആയാൽ പോലും ഇതുകൂടാതെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കിഡ്നി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.കിഡ്നിക്ക് ധാരാളം ഫങ്ക്ഷന്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെയും പ്രഷർ മൈന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നടത്തുകയും.

   

അതുപോലെ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ എല്ലിനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മയുമാണ് വൈറ്റമിൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെനമ്മുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വളരെയധികംഒരു അവയവം മാണി കിഡ്നി എന്നത്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള പൊട്ടാസിയം സോഡിയം. അവിടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലൊരുഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നി നമുക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വളരെയധികം മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും കാരണം കിഡ്നി രോഗം എന്നത് വളരെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ആർക്കും നല്ല കിഡ്നി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽമാനേജ്മെന്റ് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് മിക്കവാറും വളരെയധികം ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കും കിഡ്നി ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ അവസാന മാത്രമായിരിക്കും .

നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക കിഡ്നി അതുപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കിഡ്നിയെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ആകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും കിഡ്നി തകരാറുകൾ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതുവരെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് വളരെയധികം അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *