സൈനസൈസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ…

തലവേദന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും മൈഗ്രേന അഥവാ സൈനസൈറ്റിസ്. അതിൽ തന്നെ പല ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും സൈനസൈറ്റിസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോശ അതുപോലെതന്നെമൂക്കിലെ പാലത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വളവുകൾ അതുപോലെതന്നെ അലർജി പോലെയുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ വിട്ടു മാറാതിരിക്കുന്നത് ആസ്മ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷനുകൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾ .

   

അതുപോലെ മലിനമായ വായുവിലൂടെ കൂടുതലും ജീവിക്കുന്നവരെ അതുപോലെ ശരീര പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തലവേദനയാണ് ആദ്യ ലക്ഷണമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കുമ്പിടുമ്പോഴൊക്കെതലയിൽ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നും തലയിൽ മൊത്തമായിട്ടും വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയുടെയും കണ്ണിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുകഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും മൂകല ദശയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിലും മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് വളവുള്ള ആളുകളിൽ കഫം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും ഇത് കഫം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അത് പിന്നീട് സൈനസൈറ്റിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

ചില ആളുകളിലേക്ക് അടുത്തിലൊക്കെ നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടുക ഫെയ്സ് നല്ല വേദന പോലെ അനുഭവപ്പെടുക പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്.ഇതിനെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തി അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം അതിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മൂക്കിൽ ദശയും ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *