ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല കാരണം.

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ പ്രമേഹരോഗികളാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഹൃദയസമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഇത്തരം പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ മൂലം വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കുകൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ.

   

ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന ചില തെറ്റുകൾ മൂലമാണ് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗംഎന്നിവ വരുന്നത് എന്നാണ്. പ്രമേഹം കാരണം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ലിപി ആണ് അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം കാരണമായി കൊളസ്ട്രോളിനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെതന്നെ ഷുഗർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

മധുരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട് എന്നാണ്. കാലങ്ങളോളം ഉള്ള പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കിഡ്നിക്കുള്ള തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഉള്ള അരിപ്പയാണ് പ്രധാനമായും അത് ഡാമേജിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഞരമ്പ് നാഡികൾ പോലും പ്രമേഹം എന്നത് വളരെയധികം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മധുരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തത്തിലേയും അതുപോലെ തന്നെ രക്തക്കുഴലുകളെയും ദ്രവിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ആ മുറിവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ചെയ്ത കൊളസ് അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്ലോക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത് ബ്ലോക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്ന ഒന്നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനും ഒപ്പം തന്നെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *