യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻപരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

പുരുഷന്മാരെ പേസ്റ്റ് സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായികാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂത്ര അണുബാധ അഥവാ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നത്.പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുക ചിലർക്ക് മൂത്രത്തിലെ കാണുക പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ആദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനു ശേഷം യൂറിൻ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറയും.

   

അതുപോലെതന്നെ ഈസിയിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം വളരെയധികം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്.എസി കൂടുതൽ സമയവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ആസിഡ്പിഎച്ചിലേക്ക് മാറുന്നതിനും. ആസിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെതന്ന. പ്രഗ്നൻസിയുടെയും ടൈമിലും മൂത്രനാളിയിലും മൂത്രനടയിലും കൂടുതലും ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ.

അത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം മാസം മുതൽ നിന്നതിനു ശേഷവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം തന്നെ കാണുന്നു. സമയങ്ങളിൽ ഹോർമോണസിന്റെ കുറവുണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ്ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതു മൂത്ര നാളകളിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്ത സ്ത്രീകളിലും ഇൻസ്ട്രജന്റെ അളവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നഫ്ലെക്സിടെ.

പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക.നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കോടാനുകോടി ബാക്ടീരിയൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ത്വക്കിന് അകത്തും ദഹന വ്യവസ്ഥകളിലും ഒത്തിരി ബാക്ടീരിയുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ബാറ്ററികളും ചീത്ത ബാറ്റെറികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ യു ടി ഐ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കൂടുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ കാരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *