മരുന്നുകളും അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ..

ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയും മൂലം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ മരുന്നുകൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

   

ജലദോഷം ശ്വാസകോശം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ അതുപോലെ അമിതമായി ചെയ്യണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇത്തരത്തിലും വരുന്നവരുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതിനെ കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.നല്ല രീതിയിലെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അനാരോഗ്യകരമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയിരിക്കും അതായത് അതുപോലെതന്നെ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നതും പ്രതിരോധശേഷിയെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സുല്ലനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മ്യൂണിസ്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു കവചം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ചർമം എന്ന് പറയുന്നത്.

പോലെ തന്നെ ഓരോ നിയമങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യത്തിന് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നൽകുന്നതും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ ആയാലും ബാക്കിയുള്ള ആയാലും പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നതിനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രക്തത്തിലാണ് നമ്മുടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ രക്തത്തിലെ പടയാളികളും പടക്കോപ്പുകളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *