അമ്മ ഇങ്ങനെ വിളക്കുകൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും.

സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സംഗമസ്ഥാനമാണ് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവും തണ്ടിൽ മഹാവിഷ്ണുവും മുകൾഭാഗത്ത് ശിവഭഗവാനും കുടികൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മിദേവിയെയും അതിന്റെ പ്രകാശം സരസ്വതി ദേവിയെയും ചൂട് പാർവതി ദേവിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദേവി ദേവന്മാരും ത്രിമൂർത്തികളും സംഗമിക്കുന്ന ഇടമാണ് നമ്മളുടെ നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് .

   

അതുകൊണ്ടാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി അതിനു മുന്നിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് തേടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായിട്ട് അമ്മമാരും വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

സാധാരണയായി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്.നമ്മൾ ദിവസവും രണ്ട് നേരം നിലവിളക്ക് വയ്ക്കാറുണ്ട് രാവിലെയും സന്ധിക്കും ചിലര് പറ്റാത്തവരെ സന്ധ്യയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിളക്ക് വയ്ക്കാറുള്ളത് രണ്ടുനേരവും തിരികൊളുത്തും ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒരു തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുക സന്ധ്യയ്ക്ക് രണ്ട് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം. പറയുന്നത് .

സൂര്യൻ രാവിലെ കിഴക്കുനിന്ന് ഉദിച്ച ഒരു തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നു ആ ഒരു സൂര്യൻ പലായനം ചെയ്ത് പടിഞ്ഞാറ് വന്നെത്തുന്നു അപ്പോൾ സന്ധ്യയാവുമ്പോൾ രണ്ട് കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മമാര് ഈ മക്കൾക്ക് ഇളമുറക്കാർക്കൊക്കെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ആയിട്ട് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *