ഇത് പ്രായത്തിനായാലും മുഖ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം…

നമ്മുടെ പറയുന്ന വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗനാണ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ കുറെയേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ്എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ബോഡിയിൽ കയറുന്നത് തടയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക് ഫങ്ക്ഷൻസ്ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക്.

   

ഭംഗി നൽകുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഫങ്ക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്.അതുപോലെതന്നെ എന്റെ മൈക്രോബ്യയിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് എല്ലാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നത് പ്രിവന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നാണ് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യൻ പോലെയുള്ളവർ തടയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജർമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

നമ്മുടെ ചർമം ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ സ്കിൻ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാർ ഇംപോർട്ടൻസ് പ്രോഡക്സുകൾ ഡെയിലി റൊട്ടിലിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ക്ലാൻസറും മോയ്സ്ചറൈസർ അതുപോലെ തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *