സ്ഥിരമായി ഗ്യാസ് കയറുന്ന ശീലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം.

ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാത്തവരെ ആദ്യം തന്നെയല്ലേ. നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയിരിക്കും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്നത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെതന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്ന് ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാൻ പ്രധാനമായ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.ഗ്യാസ്ട്രബിൾ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ.

   

പുളിച്ചു തീട്ട എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പുറം തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നത് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്നത്. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും.

അവയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അസിഡിറ്റി എന്നത്.എന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും നമ്മൾ മിക്കവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള ആസിഡുകളുടെ അളവ് കുറയുന്നതുമൂലം അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സെല്ലാണ്.

ഈ സെല്ലുകളിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ളമേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആസിഡുകളുടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ആസിഡ് കളുടെ നിർമ്മാണം നല്ല രീതിയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ഹൈപ്പോ ആസിഡിറ്റി അഥവാ ആസിഡ് കുറയുക എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെഹോർമോണും ആയിട്ട് ആയിരിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേദിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *