ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തകരാറുകൾ സൃഷ്ടിക്കും..

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായമായവരെ ചെറുപ്പക്കാരന് കുട്ടികളോ എന്ന് ഭേദമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നത്. ഇന്ന് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് ചിലത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി മൂലം രൂപപ്പെടുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ ഹാർട്ടഡ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അതായത് ആർട്ടറുകളിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയുംഇതുപോലെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കൊറോണറി ആർട്ടീസുകളിൽ ബ്ലോക്ക് വരികയും ഇതുമൂലമാണ് നാട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല നെഞ്ചുവേദന വരുന്നതും.

   

അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂടി വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലും കൂടുതൽ അവസരത്തിൽ ഹാർഡ് ഇയർ സംഭവിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിലാണ്.

ഏകദേശം ഒരു 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലും 50 വയസ്സ് ഉള്ളവരിലും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആയിന്നു കണ്ടുവരുന്നത്. പണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായവരിലാണ് അതായത് ഏകദേശം 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായും കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവാക്കളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വളരെയധികം ആയി വരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *