ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരട്ടിഫലം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും…

ത്രിമൂർത്തികളിൽ ചിത്രപ്രസാദിയാണ് മഹാദേവൻ സാക്ഷാൽ ശിവഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം അത് ആഴമുള്ളതാണ് അവരുടെ ഭക്തി മനസ്സിൽ തട്ടിയുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉള്ള ഒരുകി ഉള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അറ്റം വരെയും പോയി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ആണെങ്കിലും അനുഗ്രഹ വർഷം കൊണ്ട് മൂടി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള അത്യാപൂർവ്വ ദേവനാണ് ശിവഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ശിവഭഗവാൻ.

എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പിതാവാണ് ശിവൻ അച്ഛൻ എന്നാണ് പറയാറ്. അതുപോലെ അമ്മ മഹാമായ സർവശക്തൻ പൊന്നുതമ്പുരാട്ടി ദേവി അമ്മയാണ് പാർവതി ദേവി ജഗത് മാതാവാണ്. തന്റെ കയ്യിൽ അർപ്പിക്കാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരല്പം ജലം സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും ഒരു നുള്ള് ഭസ്മം സമർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും പൂർണ അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ദേവനാണ് ശിവഭഗവാൻ. അത്രത്തോളം തന്റെ ഭക്തരെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭഗവാൻ.

   

താലോലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ദേവനാണ് ശിവഭഗവാൻ. പക്ഷേ കൈവിടില്ല ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല ഓം നമശിവായ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശിവ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമേശ്വരന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം.

വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് രാവണനാണ്. ലങ്കാവതിയായ സാക്ഷാൽ രാവണൻ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച നിരവധി വരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ പറയുന്ന രാവണൻ എന്നുള്ളത് കർമ്മം കൊണ്ട് അസുരനായും അതുപോലെതന്നെ ജീവിതം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായും എന്നാണ് രാവണനെ കുറിച്ച് പല വർണ്ണനകളും ഉള്ളത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *