ടെൻഷനും സമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാം യോഗയിലൂടെ

നിങ്ങൾ വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം അഥവാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരല്പം കരുതിയിരിക്കുക കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് കുറിക്കുന്ന ഘടകം ആകുന്നു. കനത്ത ടെൻഷൻ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത നിലവാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ആയുർ ദാരിദ്ര്യത്തെയും സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ആധുനികവും തിരക്കുനിറഞ്ഞതുമായ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സമ്മർദ്ദം പിരിമുറുക്കവുമൊക്കെ.

   

രാവിലെ 9 മുതൽ അഞ്ചുവരെ നീണ്ട നേരത്തെ ജോലിസമയം ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും വേണ്ടതിലധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒരാൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ കൗമാരക്കാരിൽ തുടങ്ങിയ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് എന്ന് കണക്കായിരിക്കുന്നു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അനാരോഗ്യകരമായ.

പല മാറ്റങ്ങൾ കൂടെ വരുന്നു. മാനസികമായിട്ട് വികാരപരമോ ആയ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആകുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിനപ്പുറം ആകുമ്പോൾ സ്ട്രസ്സ് ആയി മാറും സ്ട്രെസ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. ദിനംപ്രതി പലവിധ ടെൻഷനുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടെൻഷനും.

ഡ്രസ്സ് മാനസികാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിവരിക്കുവാനും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വ്യക്തമായി വളർത്തും എന്നാൽ അമിതമായ സ്ട്രെസ്സും പ്രശ്നങ്ങളും വിഷാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത് വരാം അതിനാൽ ടെൻഷനേയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി ഇവയെ നേരിടുവാനുള്ള ധൈര്യം സ്വയം കണ്ടെടുക്കണം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *