ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിസ്സാരമാക്കരുത്.

സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താവുന്നതും വൈകുംതോറും രോഗം വഷളാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻസർ. പൊതുവേ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്ന കാൻസറാണ് വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത. നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ചർദ്ദിയും പതിവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. വയറിന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണശേഷം സാധാരണ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് പതിവാണെങ്കിൽ.

   

അപകടമാണ് വയറിന്റെ ട്യൂമറിന്റെ ലക്ഷണം ആയിരിക്കാം ഭക്ഷണശേഷം പതിവായുള്ള നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ദഹനക്കുറവും ആസിഡിയും. ട്യൂമറിനുള്ള ശ്രമം ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാരണം. ട്യൂമർ ഭക്ഷണത്തെ തടയും അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പതിവായാൽ അന്റാസിഡ് കഴിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലഘു ഭക്ഷണവും ലളിതമായ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാലും വയറു നിറഞ്ഞതായും വിശപ്പ് മാറിയതായും തോന്നുന്നത് അപകടമാണ്.

ഭക്ഷണത്തിനോട് വിരക്തി തോന്നുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. വളർച്ച അന്നനാളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം കുടിലിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നതും വയറു നിറഞ്ഞു എന്ന തോന്നലിന് കാരണമാകും. ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിനു കഴിക്കാതെ വരികയും എന്നാൽ തൂക്കത്തിന് കാര്യമായ കുറവ് വരുകയും ചെയ്താൽ അത് ക്യാൻസർ ലക്ഷണമാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കോൺഗ്രസിനെ കാണുക ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വയം ചികിത്സ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.

ശർദ്ദി പതിവാകുകയും ശർദ്ദിക്കുമ്പോൾ പാതി ദഹിച്ച ഭക്ഷണം പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തുവരികയും ചെയ്താലും ശ്രദ്ധിക്കണം. പതിവായിയുള്ള മൂക്കൊലിപ്പും ഈ ലക്ഷണത്തിൽപ്പെടുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന തോന്നലും ട്യൂമറിന്റെ ലക്ഷണം ആണ്. ബ്ലഡ് കൗണ്ടിൽ വരുന്ന കുറവും അതുമൂലം വരുന്ന ക്ഷീണവും കാൻസർ ലക്ഷണമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *