ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുക സ്ട്രോക്ക് മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്..

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നത് ഇതുമൂലം മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ സ്ട്രോക്ക് മൂലം മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം മരണസംഖ്യയും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

   

തലച്ചോറിലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തഓട്ടക്കുറവാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോരോ സെക്കന്റിലും നടക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.കാറിൽ ഒരു പുരുഷനും അഞ്ചിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഓരോ ആറ് സെക്കൻഡിലും ലോകം മുഴുവനിലും പക്ഷാഘാതം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.ഇവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് സ്ട്രോക്ക്.

സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് രോഗിയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും എത്രയും നേരം വൈകുന്നു അത്രയും രോഗികളുടെ അവസ്ഥ വളരെയധികം അപകട നിലയിലേക്ക്. പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നോക്കാം. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബാലൻസ് കുറവ് അതായത് നടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന.

അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച കുറവ്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത് തീർച്ചയായും സ്ട്രോക്കിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്. ആ കൈ പോകാത്തത് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *