ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സൂര്യാഘാതത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം..

ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുംതോറും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൂടു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനകം നിരവധി പേർക്ക് സൂര്യഗാദം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല താപനില ഇനിയും ഉയരും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൂര്യാഘാതത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല. ചർമ്മത്തിലെ വിളർച്ചയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സൂര്യാഘാതം ഏറ്റവു ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

   

പിളർച്ച ബാധിച്ചതുപോലെയുള്ള കർമ്മം എല്ലാം സൂര്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നല്ല എന്നാൽ ഇതും ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്ന കാര്യം അവഗണിക്കരുത്. അമിത ക്ഷീണം ഈ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ പുറത്തുപോയി വന്ന ഉടനെ അമിതമായി ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് സൂര്യാഘാതം ലക്ഷണങ്ങളിലേക്കാണ്.

ഓക്കാനവും തലകറക്കവും പുറത്തുപോയി വന്നു ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ സൂര്യകാധം ഏറ്റു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.ശാസ കൃതിയുടെ വേഗത കൂടുന്നത് പലപ്പോഴും സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. പേശികളുടെ കോച്ചി പിടുത്തം പലപ്പോഴും ഏൽക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

പേശികളുടെ കോച്ചി പിടുത്തം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടിൽ നടക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ വിശ്രമിക്കണം അതും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിശ്രമിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. ധാരണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും നിർജലീകരണം ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ അവസരം നൽകരുത്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *