ഇരുമ്പൻപുളിയുടെ ഞെട്ടിക്കും ഗുണങ്ങൾ…

നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇരുമ്പൻപുളി എന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെമ്മീൻ പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായും ഇത് നമ്മുടെ കറികളിൽ രുചി പകരുന്നതിന് പുളി രുചി പകരുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുളി വളരെയധികം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്.

   

വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിൽ ഒത്തിരി ഔഷധഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറാ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളിലെ കറയും.

അതുപോലെ കരിയും എല്ലാം വലിപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും എല്ലാം ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒത്തിരി ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും പാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.

എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അടുപ്പിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുമ്പൻപുളി പോലെയുള്ള ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇരുമ്പൻപുളിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഉപയോഗങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇരുമ്പൻപുളി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..