പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തു നോക്കൂ കൂടുതൽ ലാഭിക്കാം.

പാത്രം കഴുകുവാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് പാത്രം കഴുകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെലവായി പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കാറില്ല എന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡുകൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി ഫ്രീസറിൽ ചെറിയ ഐസ് കഷണങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.

   

എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനും അതിനെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സോഫകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് പൊടികൾ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല.

എത്ര അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയാലും ആ പൊടികൾ അതുപോലെതന്നെ ഇരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞുതരുന്നത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെല്ലോടേപ്പും അതുപോലെതന്നെ ചായ ഇരിക്കുന്ന അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊടികൾ നമ്മൾ പുറത്ത് എടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.