വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറെ ആക്കിയാലോ

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാനും അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സാധിക്കുന്ന ബന്ധം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ അളവിൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

ഇതിന് നാളികേരം ചിരകിയ കഷ്ടപ്പെടുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുക്കറിൽ നാളികേരം അതായത് ചകിരി കളഞ്ഞതിനുശേഷം നാളികേരം രണ്ടു മൂന്നു വിസിൽ അടിപ്പിക്കുക ശേഷം നമുക്ക് നാളികേരം എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒടച്ച് അതിൽ നിന്ന് നാളികേരം കുത്തുകൾ ആയി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിട്ടുമാറ്റുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കുത്തുകളിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനുശേഷം.

നല്ലതുപോലെ കറക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നാളികേരപ്പാലം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരിസമയം നാളികേരം ചിരകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയി തന്നെ നമുക്ക് നാളികേര പാല് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നാളികേരത്തിന്റെ തീരെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

അതിലെ നല്ല സത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് മറ്റു കറികളിൽ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തരം നാളികേരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നളികേരപ്പാൽ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം കനം കൂടിയ ചീനച്ചട്ടിയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.