പച്ചമുളക്ചെടിയിൽ ധാരാളം പച്ചമുളക് ഉണ്ടാകാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം…

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പച്ചക്കറി കോട്ടയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അധികം വലുതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് പച്ചമുളക്.പച്ചമുളക് ചെടിയിൽ ധാരാളം പച്ചമേള ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

   

ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പച്ചമുളക് ചെടി നട്ടു പരിപാലിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കടക്കൽ അല്പം എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പച്ചമുളക് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ പച്ചമുളക് ചെടിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കീടശല്യമോ പ്രാണികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാണികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി.

പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാണിശമായ ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് ദൂരം സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കളയുക എന്നതാണ് ഒരിക്കലും അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അത് വീണ്ടും പച്ചമുളക് കീടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെതന്നെ പച്ചമുളക് ചെടിയുടെ ശല്യം വരുമ്പോൾ.

തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കുളിപ്പിച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം നേർപ്പിച്ച് ഇലകളിൽ മാത്രം തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം കീടശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ അലക്കുന്ന സൺലൈറ്റ് സോപ്പ് അല്പം ലിക്വിഡ് ആക്കി ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ മാത്രം തളിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല… തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക …