പാത്രങ്ങളും ടൈലുകളും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ തിളങ്ങാൻ ഇതാ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..

നമുക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഓറഞ്ച് എന്നത് ഓറഞ്ച് മിക്കവരും വീടുകളിൽ വാങ്ങുന്നവർ ആയിരിക്കും ഓറഞ്ച് കഴിച്ചതിനുശേഷം തൊലി കളയുന്നവരാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഓറഞ്ച് തൊലി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ നല്ല ജില്ലകൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് തൊലി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ടൈലുകളും.

   

പുത്തൻ പുതിയതായി തിളക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മിക്സിയിലെ ജലയും കരയും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത്തരത്തിൽ ഓറഞ്ച് തൊലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഓറഞ്ച് തൊലി ഇതിന് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കഴുകേണ്ട ടൈലിലും അതുപോലെതന്നെ പാത്രങ്ങളിലും എല്ലാം ഈ പേസ്റ്റ് പുരട്ടി വയ്ക്കുക.

ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു മിനിറ്റ് വെച്ചതിനുശേഷം ഈ പാത്രങ്ങളില്‍ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചായ പാത്രങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചായ വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ കപ്പുകളിൽ വളരെയധികം കറകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് ചായ ഇത്തരത്തിൽ ചായക്കട എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

പാത്രങ്ങളിലെ ചായക്കടയും മറ്റു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിലെ ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ഐസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാത്രങ്ങൾ ക്ലീൻ ആകുന്നതിനും അതുപോലെ അണുക്കൾ നശിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവനായി കാണുക .