ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നമ്മളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മാത്രമല്ല ഗ്യാസും നമുക്ക് വളരെയധികം കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ തിളച്ചു പുറത്തേക്ക് പോയി.

   

ബാർ എല്ലാം പോയി അത് അടഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ബർണറിന്റെ ഹോൾസ് എല്ലാം അടഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്ക് വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും നീല വെളിച്ചത്തിലാണ്.

നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഈ കത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബർണറുകൾ കേടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞനിറത്തിൽ ആയി മാറും ഇങ്ങനെ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള തീയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബർണറുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെതന്നെ സ്റ്റോറുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്.

ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.