മുടിയിലെ നര പരിഹരിക്കാനും വരാതിരിക്കാനും കിടിലൻ വഴി…

മുടിയിൽ നിറം ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അഭിപ്രായം ആകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് മുടി നരക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ മുതൽ വരെ മുടി നരക്കുന്ന പ്രശ്നം വളരെയധികം ആയിത്തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന മുടിയിൽ നിറ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും പല തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്.

   

മുടിയിലെ നര പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഹെയർ ഡൈ ഉത്പന്നങ്ങളും മറ്റു വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നവരും വളരെ അധികമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മുടിയിലെ നര പരിഹരിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന.

പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതിനായി ആദ്യമേ വേണ്ടത് അല്പം ചായ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് അതായത് പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ വളരെയധികം ചായ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചായയിലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതും മുടിയിലെ പരിഹരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമായ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.

അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ചേർത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.അറിയിക്കുന്നതിന് വെള്ളത്തിനായി നമുക്ക് കട്ടൻ ചായ ചേർത്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നീലയുടെ പൊടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.