റോസാച്ചെടിയിൽ കുലകുലകൾ ആയി പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ.

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് പൂന്തോട്ടം വളരെയധികം മനോഹരമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിനുവേണ്ടി പല നേഴ്സറികളിൽ പോയി പല ചെടികളും വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും വളരെയധികം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന റോസാച്ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

ഇത്തരത്തിൽ റോസാച്ചെടി നഴ്സറിയിൽ വളരെയധികം പൂക്കൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുകയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് ഒത്തിരി ആളുകൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന സാഹചര്യം കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിൽ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതാണ്.

ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി ചെടി നടുമ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.ചെടി നടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ആവശ്യമായ വളവും വെള്ളവും നൽകിയതിന് ശേഷം നട്ടു പരിപാലിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നടുമ്പോൾ തന്നെ അല്പം ചാണക് ചോറും ജൈവവളങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ചെടികൾ വേഗത്തിൽ നശിക്കുന്ന കാരണമാകുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടികൾ വേഗത്തിൽ കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രകൃതിദത്ത വളങ്ങൾ ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്.ഇത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ റോസ് ജയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു വളമാണ് ബോൺവീൽ എന്നാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പേരും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക