ജനലുകളും വാതിലുകളും വളരെ വൃത്തിയാക്കുവാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പമാർഗം.

വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ അതിനായി നമ്മൾ വളരെയധികം അധ്വാനിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജനലുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന് യാതൊരുവിധ പണച്ചെലവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ.

   

തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന് ഒരു ഐറ്റം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം സോപ്പ് പൊടിയും അതുപോലെതന്നെ സോഡാകാരവും മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ.

നമുക്ക് ജനലുകളും തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും. ജനലേലും മറ്റും കാണാൻ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കറകളെല്ലാം തന്നെ കളയുവാൻ ആയിട്ട് സോഡാ കാരം കാരണമാകുന്നു എന്നാൽ സോപ്പുപൊടി എന്നിവ നമ്മുടെ അഴുക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായി ഇരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും. ഈ മിശ്രിതം ജനതയിലും കടലയിലും എല്ലാം തന്നെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്കുകൾ എല്ലാം പോയി നല്ല വൃത്തിയായി ഇരിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇത് കൂടുതലായി കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.