വീട്ടിലെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ആക്കണമോ ഇതാ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..👌

നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈല എന്നിവയെല്ലാം പുത്തൻ പുതിയതായി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ചെളിയും കറയുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലും ടൈലുകളിലും പിടിക്കുന്നത് മൂലം ടൈലുകളുടെ കർമ്മങ്ങളും കൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഭംഗി നിലനിർത്തുന്നതിനും.

   

പുതിയത് പോലെ ആകുന്നതിനും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പണച്ചെലവ് ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് പുതിയത് പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച മതി ഇത് രണ്ടു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്ഒരു ബൗളിൽ അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം നാരങ്ങാനീര് ചേർത്തു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല കോട്ടൻ തുണി ഉപയോഗിച്ച്.

ഈ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി തുടയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലെ അഴുക്കുകൾ വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ആകുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായകരമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജുകൾ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ അണുക്കൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. പുതിയത് പോലെ ആകുന്നതിനും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.