ജനുവരി 15 മുതൽ അഞ്ച് നാളുകാർക്ക് കഷ്ടകാലം..😱

ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി അതായത് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച മകരസംക്രമണം നടക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന 5 നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിയുന്നതോടുകൂടി സമയമല്ല കടന്നുവരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഏതാണ്ട് മകരമാസം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയം ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകാൻ പോകുന്നത്.

   

എന്നാൽ മറ്റു ചില നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഏഴോളം നാളുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഗ്യത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മകരസംക്രമണം കഴിയുന്നതോടുകൂടി കടന്നുവരാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് നാളുകാർ ആരൊക്കെയാണ് ആ നാളുകാരെ പറ്റിയാണ്. സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 5 നാളുകളെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന പുണർതം നക്ഷത്രമാണ് പുണർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പല രീതിയിലുള്ള പരാജയങ്ങളെ പല രീതിയിലുള്ള ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മാനസികമായിട്ട് ദുഃഖം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും പുണർതം നക്ഷത്രം കടന്നു പോകുന്നത്.

ഒന്നു പറയുന്നത് ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള നാശങ്ങൾ വന്നുചേരുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നാശങ്ങൾ വന്നു പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സംഭവവികാസങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക അതുമൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും ചില മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പരാജയമാകാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കടംകയറിഅവസ്ഥയായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.