വളം കടി എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം….

ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും വളം കടി പരിഹരിക്കുന്നതിനും കാൽപാദങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പലതും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒത്തിരി ആളുകൾ വളം വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ട് കാൽപാദങ്ങളുടെ അടിയിലായി അതായത് വിരലുകൾക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് വളം കടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് .

   

ഇതാദ്യം ചൊറിച്ചിലായും പിന്നീട് മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനും പലപ്പോഴും ഇത്തരം മുറിവുകളിലേക്ക് മണ്ണും മറ്റും കടന്ന് പഴുക്കുന്നതിനും വളരെയധികം കാരണമായിരുന്നതും ആയിരിക്കും വളം കടി പരിഹരിച്ച് കാൽപാദങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ.

തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. വളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതായത് ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഴ വെള്ളത്തിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നതിനും വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളിലും അറ്റം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വെളുത്തുള്ളിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം ഉപ്പും ചേർന്നു നിശ്ചിതം നല്ലതുപോലെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പുരട്ടുന്നത് ഇതാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്ന വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കാൽപാദങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന.തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.