പ്രമേഹരോഗത്തെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭക്ഷണശേഷം ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി…

വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയാണ് പിടിമുറുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലവും ജീവിതശൈലിയും ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാനമായും നിലനിൽക്കുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു പ്രധാനമായും.

   

നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിലും ഉയർന്ന അളവിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും ഒത്തിരി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായകന്മാരെന്നും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡയബറ്റിക്സും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി.

നിലനിൽക്കുന്നത്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിതനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരോഗ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ ഇല്ലാതാക്കി ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് .

ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം എന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ വ്യായാമം കുറവും ഇന്ന് പ്രമേഹ രോഗത്തിന് വളരെയധികം കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നു ജോലികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ഉയർന്ന കലോറി ഇറങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേഹരോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *