ബിപി മരുന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ നോർമൽ ആക്കാം.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിതശൈലി രോഗികളുടെ എണ്ണം പ്രതിവർധിച്ചുവരികയാണ് അത്തരത്തിൽ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ബിപി പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. രോഗം ബാധിച്ചു വികസിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് അത്തരം കുഴലുകളിലൂടെ ഒഴുകണമെങ്കിൽ ഹൃദയം കൂടുതൽ തവണ ശ്രമിക്കണം.

   

കൂടുതൽ പ്രഷുകളിലൂടെ രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെരക്തം ഒഴുകുമ്പോൾകുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഈ വിള്ളലുകൾ കുട്ടി രക്തസ്രാവം ശ്രാവമുണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്അതുപോലെതന്നെ രക്തക്കട്ടകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.കട്ടികൂടി ലൂടെ ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിൽ കോശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഹൃദയം കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നതിനായി തുടങ്ങും. ഇത് ഹൃദയറകളിലെ പേശികൾ പൊട്ടുന്നതിന് തടിച്ചു പൊങ്ങുന്നതിനേക്കാരണുകയും ചെയ്യും .

ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഹൃദയപേശികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് രക്തം കിട്ടാതെ വരികയും അതുപോലെതന്നെ കുഴലുകളുടെ അനാരോഗ്യമാണ്സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെതന്നെ വൃക്ക രോഗങ്ങളും കാഴ്ചക്കുറവും പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്.ഒരു നേരം മരുന്നു കഴിക്കാനും .

മറന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് പ്രഷർ വളരെയധികം മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കും പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസമ്മർദ്ദം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ നോർമൽ ആക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.പ്രഷർ കൂടുന്നതിന് കാരണമായ ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *